Ενδεικτικά αναφέρουμε τις κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών που καλύπτονται από την Εκθεσιακή Δραστηριότητα:

• Τρόφιμα και ποτά
• Βιολογικά προϊόντα
• Αρωματικά φυτά & φυτώρια
• Μηχανήματα
• Αυτοκίνητα, σκάφη
• Ενέργεια, συστήματα ψύξης και θέρμανσης
• Δομικά υλικά
• Βιομηχανικός εξοπλισμός
• Ηλεκτρονικός και τηλεπ. Εξοπλισμός
• Οικιακός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
• Έπιπλα – Διακόσμηση
• Υπηρεσίες – Οργανισμοί
• Εναλλακτικές μορφές τουρισμού – αγροτουρισμός, ιαματικός τουρισμός.
• Ασφάλειες
• Εκπαίδευση
• Εκδόσεις
• Κοσμήματα – Καλλυντικά
• Παιδικά –Ρουχισμός
• Είδη Λαϊκής Τέχνης – Χειροτεχνία
• Υπηρεσίες υγείας – Φάρμακα
• Φωτοβολταϊκά