ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ

ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ

ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ

H  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ EXPO  με την δυναμική που έχει αποκτήσει, δείχνει πως παρά την οικονομική κρίση και την αναπτυξιακή υστέρηση, η επιχειρηματικότητα προσπαθεί να είναι βιώσιμη και να δείχνει τον δρόμο της ανάπτυξης που δεν είναι άλλος από την στήριξη της πραγματικής οικονομίας.

Στα πλαίσια αυτά, η έκθεση  αποτελεί πλέον ένα πολύ σημαντικό  θεσμό για την στήριξη και ανάδειξη της περιφερειακής επιχειρηματικότητας.

Με την στήριξη του συνόλου των Επιμελητηρίων της Πελοποννήσου  έχει καθιερωθεί  με μια ιδιαίτερη δυναμική με την συμμετοχή πλήθους εκθετών και παράλληλων δράσεων που θέτουν τα θεμέλια για την ανοδική της πορεία της οικονομίας μας.

Στα πλαίσια αυτά, χαιρετίζουμε την διοργάνωση, στηρίζουμε την προσπάθεια, είμαστε βέβαιοι για την επιτυχία της και θα συνεισφέρουμε  σε απόλυτο βαθμό για αυτήν.

ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ
Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας